Ekonomi
Giriş Tarihi : 18-01-2022 21:09   Güncelleme : 18-01-2022 21:09

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesine Müracaatlar Başladı

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesine Müracaatlar Başladı

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesine Müracaatlar Başladı

Bakanlığımızca, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında uygulanacak olan “Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (2021/61) 24.12.2021 tarih ve 31699 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi kapsamında 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygulayacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 100.000 TL’ye kadar hibe desteği verilecektir.

Projeye başvurular 14.01.2022 tarihinde başlamış olup, 28.02.2022 tarihinde sona erecektir. Başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan projelere 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacaktır.

‘Projenin Amacı’

Projenin amacı, Kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemektir.

‘Proje Kapsamında Desteklenecek konuları’

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1-Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği:

-Süt sığırcılığı

-Besicilik

-Manda yetiştiriciliği

2-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği:

-Keçi yetiştiriciliği ve besiciliği

-Koyun yetiştiriciliği ve besiciliği

3-Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi

4-Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi

5-İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı

b)Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla su ürünleri üretimine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1-Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri

2-Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi

c)Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1-Kapama meyve bahçesi tesisi

2-Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği

3-Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği

4-Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı

5-Ormancılık projeleri

6-Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri

7-Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri

8-Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler

ç)Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler

d)a, b, c ve ç maddelerinde belirtilen ve üretimi yapılan konulara ait işlenme, paketlenme ve depolanmaya yönelik proje konularını kapsamaktadır.

2021/61 No.lu Tebliğ

Uygulama Rehberi 

İş Planı 

Değerlendirme Kriterleri

Matbu Tutanaklar 

Proje Konuları (Sistem)

Proje Konuları Bölümler

Proje Konuları Bölüm Puanlandırması

 

.