Ekonomi
Giriş Tarihi : 08-11-2021 08:27   Güncelleme : 08-11-2021 08:27

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarına ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına Yönelik Hibe Desteği Başvuruları Başladı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarına ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına Yönelik Hibe Desteği Başvuruları Başladı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarına ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına Yönelik Hibe Desteği Başvuruları Başladı

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının desteklenmesi 2021-2022 başvuru dönemi uygulama rehberi yayınlandı.

1-Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2020/24 (D.T. 2021/34) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Tarım Reformları Genel Müdürlüğümüz tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi 31.10.2021 tarihi itibari ile Bakanlığımız Web Sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

2- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ No: 2020/25  (D.T. 2021/35)  21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmıştır.

Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi 31.10.2021 tarihi itibari ile Bakanlığımız Web Sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, Başvurular 17/12/2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yatırımlar için hibeye esas proje tutarının % 50’sine  hibe desteği sağlanacağını, hibeye esas yatırım üst limit tutarının Ekonomik yatırım konularında Yeni tesisler için 3.500.000 TL., Tamamlama yatırımları için 2.500.000 TL, Kapasite Artırımı-Teknoloji Yenileme ve Modernizasyon için 2.000.000 TL.

ile 600.000 TL. arasında yatırım yapmak isteyenlerin hibeden yararlanmak amacıyla başvuru yapabileceklerdir.

Uygulanacak proje başvuruları “A iş planı” ve “B iş planı” olarak iki kısma ayrıldı. A iş planıyla mevcut tarımsal işletmelerin makine-ekipman ihtiyaçlarının, hibeye esas proje tutarı 300 bin liraya kadar olacak şekilde karşılanması öngörülmüş olup, “B iş planı” kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda hibeye esas proje üst limiti ise 600 bin liraya yükseltilmiştir.

Üreticilerimiz için oldukça önemli olan Motorlu tırpan, Çayır Biçme Makinesi, Motorlu Çapa Makinesi, Sap Toplamalı Saman Makinesi, Sap Parçalama Makinesi, Silaj Makineleri, Pulverizatör Güneş Paneli, sağım sistemi ekipmanları ve arıcılık ekipmanları gibi makine ekipmanlara da hibe desteği sağlanacaktır.

Destekleme kapsamına alınmış makine-ekipman listesine ulaşmak için tıklayınız………

 

 Ekonomik yatırımlara yönelik;

1-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)

2- Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

3- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)

4- Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Pak.

Yenileme modernizasyon)

g) Kanatlı Kesimhanesi Yatırımlarının hibe desteği kapsamında destekleneceğini,

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında ise:

Bitkisel ve hayvansal üretim yapan, tarımsal faaliyette bulunan, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletmelere yönelik olarak 300.000 TL’ye kadar bütçe içeren makine-ekipman alımlarının destekleneceği;

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, ambalajlanması ve depolanmasını sağlamak amacıyla ise 20.000 TL ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvurulara hibe desteği verileceği;

Bu kapsamda:

-Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Meyve-Sebze       İşleme, Süt işleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Ahır ve ağıl yapımı, Kültür mantarı, Örtü Altı Tarım gibi)

-Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,

-Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,

-El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler,

-İpek Böceği Yetiştiriciliği,

-Su Ürünleri Yetiştiriciliği,

-Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları,

-Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin desteklenecektir.

Yatırımcılarımızın ilgili Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırladıkları başvuru dosyalarının girişlerini Bakanlığımızın https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx internet adresi üzerinden  Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara 21/01/2022 tarihine kadar, Ekonomik Altyapı Yatırımlarına ise 17/12/2021 tarihine kadar online olarak başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

31.10.2021 tarihinde güncellenen Ekonomik/Altyapı Uygulama Rehberi ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

EKONOMİK YATIRIMLAR

Uygulama Rehberi için Tıklayınız

Uygulama Esasları için Tıklayınız

Başvuru Formu için Tıklayınız

İşletme Planı için Tıklayınız

Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız

 

EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

Uygulama Rehberi için Tıklayınız

Uygulama Esasları için Tıklayınız

Başvuru Formu için Tıklayınız

İşletme Planı için Tıklayınız

Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız

 

Proje Başvurunuzı;

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx yapabilirsiniz.

.