Ekonomi
Giriş Tarihi : 02-06-2021 09:19   Güncelleme : 02-06-2021 09:19

Kırsal Kalkınma Destekleme Başvuru Süresi Uzatıldı

​ Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında, Ekonomik yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımları hibe destekleme başvuru süreleri uzatıldı

Kırsal Kalkınma Destekleme Başvuru Süresi Uzatıldı

Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında, Ekonomik yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımları hibe destekleme başvuru süreleri uzatıldı.

Kırsal Kalkınma Desteklemeleri 2020/24 Nolu Tebliğ Ekonomik  Yatırımlara ait   Uygulama Rehberi Değişikliği ve Uygulama Esasları 2020/25 Nolu Tebliğ  Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına ait Uygulama Rehberi Değişikliği ve Uygulama esasları yayımlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında; Bakanlığımızca uygulama rehberleri ve satın alma rehberleri yeniden güncellenerek yayınlanmıştır. Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Projelerine son başvuru süresi 23 Mart 2021 tarihine, Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Projelerine son başvuru süresi ise 9 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları: 

1) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu),

2) Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri (Proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere)

3) Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar (Deniz ve İç Su Yetiştiriciliği) 

4) Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları, 

5) Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları, Sera Yatırımları, Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları, Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları ile Kanatlı Kesimhane Yatırımları, hibe desteği kapsamındadır.

Belirtilen yatırım konularına 10 Bin TL’den 250 Bin TL’ye kadar hibe desteği verilecektir.

Yatırımcılarımızın İlgili Tebliğ ve Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırladıkları başvuru dosyalarının girişini yukarıda belirtilen tarihler arasında Bakanlığımızın https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx internet adresi üzerinden  başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Detaylı Bilgi almak isteyen yatırımcılarımızın; İl Müdürlüğümüz, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü  456 213 1027 / Dahili: 1156 / 1182 nolu telefonlardan detaylı bilgi alabilirler.

2020/25 Nolu Tebliğ Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına ait  Uygulama Rehberi güncellenmiştir.

Altyapı Yatırımları Uygulama Rehberi

Uygulama Esasları 

Başvuru Formu

İşletme Planı

Hibe Sözleşmesi

Uygulama Rehberi Ekleri

Satın Alma Rehberi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2020/24 Nolu Tebliğ Ekonomik Yatırımlara ait  Uygulama Rehberi güncellenmiştir.

Ekonomik Yatırımlar Uygulama Rehberi

Uygulama Esasları 

Başvuru Formu

İşletme Planı

Hibe Sözleşmesi

Uygulama Rehberi Ekleri

Satın Alma Rehberi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

.