Ekonomi
Giriş Tarihi : 30-06-2021 23:41   Güncelleme : 30-06-2021 23:41

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yüzde 50 Hibe Desteği

​ Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe ödemesi yapılacak

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yüzde 50 Hibe Desteği

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe ödemesi yapılacak. Başvurular 1-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hazırlanan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği ve Uygulama Rehberi yayınlandı.

Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

 2021 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesinde;

İnşaat: Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/Rehabilitasyonu için   %50 hibe

-Çadır Alımı: Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı  %50 hibe

-Makine, Alet ve Ekipman : Yem hazırlama makinesi, Gübre sıyırıcı sistemi, seyyar süt sağım makinası, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk  %50 hibe  desteği uygulanacak.

2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği yapılacak.

Buna göre, projede yer alan inşaat yatırımları konusunda, yatırımın hibeye esas üst sınırı dahilinde yüzde 50 hibe verilecek.

İnşaat yapım işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımları konularında başvurular Bakanlıkça onaylanıp yatırımcılara tebliğ edildikten sonra hibe konularına göre gerekli şartları yerine getirmiş olan yatırımcılar için yapım ve alım işlerinde son tamamlanma tarihi 30 Kasım 2021 olarak uygulanacak.

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında büyükbaş ve küçükbaş işletme büyüklüğüne göre çadır ve çadır ekipmanları alımları yapılabilecek. Yatırımcılar, yatırımlarını 30 Kasım 2021’e kadar tamamlayacaklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesini İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunacak. Bu tarihe kadar yatırımlarını tamamlamayanlara 2021 yılı bütçe uygulama esasları çerçevesinde ek süre verilmeyecek ve hibe ödemesi yapılmayacak.

Başvuru sahiplerinde aranacak şartlar

Hibelerden, kararın yayımlandığı tarihte işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az bir yıldır aktif olan, gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek.

Kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişilik olarak başvurabilecek.

Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe konusundan bir kez yararlandırılacak.

Yatırım tutarı üst sınırı, bütçe imkanları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilecek.

Dolayısıyla program ile ilgili tüm iş ve işlemler tebliğ ve uygulama rehberinde açıklandığı üzere 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanmak zorundadır.

>>>>Cumhurbaşkanı Kararı için Tıklayınız…..

>>>> Tebliğ için Tıklayınız….

>>>> Proje Uygulama Rehberi için Tıklayınız….

 

 

 

.